Xe Điện Kéo Hàng

Xe điện kéo hàng có tải trọng từ 1 tới 7 tấn từ QDD10 tới QDD70. Xe sử dụng để kéo hàng trong nhà xưởng lớn. Tải trọng kéo rất đa dạng với các mẫu QDD10 sức kéo 1 tấn; QDD10L pin li-ion 1 tấn. QDD30 và QDD301 sức kéo 3 tấn. Mẫu xe điện kéo hàng QDD45S sức kéo 4,5 tấn. Mẫu QDD601T sức kéo 6 tấn. Lớn nhất là mẫu xe kéo hàng QDD70 sức kéo tới 7 tấn.

Xe Điện Kéo Hàng

Xe điện kéo hàng QDD601T/301

Xe Điện Kéo Hàng

Xe điện kéo hàng QDD30S/45S