Xúc Lật Trung Quốc

Xúc lật Trung Quốc tại Vietstandard gồm: XGMA, KANGHONG, MOUNTAIN RAISE, SDLG. Tùy theo yêu cầu sử dụng và mức tiền đầu tư, bạn có thể chọn 1 trong 3 thương hiệu này. Dung tích gầu xúc lật Trung Quốc của chúng tôi từ 0.3 m3 đến 6 m3.

Mountain Raise, Rongwei, Lyme

Xúc Lật Chui Container Rongwei Zl926G

Mountain Raise, Rongwei, Lyme

Xúc Lật Mountain Raise MR936LF, 1.5M3

Xúc Lật KANGHONG, LUGONG, LUYU

Xúc Lật KangHong ZL48F Gầu 2,3m3

Mountain Raise, Rongwei, Lyme

Xe Xúc Lật 1,3 Khối Rongwei ZL932

Xúc Lật KANGHONG, LUGONG, LUYU

Xúc Lật KangHong ZL20 Gầu 1.1 m3

Mountain Raise, Rongwei, Lyme

Xúc Lật Mountain Raise MR912 và ZL912

Mountain Raise, Rongwei, Lyme

Máy Xúc Lật 1,3 Khối Rongwei ZL930

Mountain Raise, Rongwei, Lyme

Máy Xúc Lật Quét Rác Đa Năng Rongwei

Xúc Lật KANGHONG, LUGONG, LUYU

Xúc Lật KangHong ZL20LF Kẹp Gỗ

Xúc Lật KANGHONG, LUGONG, LUYU

Xúc Lật KangHong ZL30LA 4,5m

Xúc Lật KANGHONG, LUGONG, LUYU

Xúc Lật KangHong ZL36F Gầu 1,8 m3