Sản phẩm G7

Đây là sản phẩm chiếm tới 90% thị phần toàn cầu. Gầu có thể ứng dụng tốt trong xây dựng, khai khoáng, hầm lò. Gầu sàng MB có nhiều loại công suất khác nhau. Nó có thể lắp cho xúc lật, xúc đào, xúc lật qua đầu,…