Xe Chuyên Dùng

Xe chuyên dùng gồm rất nhiều dòng sản phẩm khác nhau. Ứng dụng cực kỳ đa dạng và nó gồm xe máy chuyên dùng, xe ô tô chuyên dùng,…

➢ Xe máy chuyên dùng như: xe xúc lật đào hầm Xiandai, xe xúc đào,…
➢ Sơ mi rơ móc: móc lồng, móc sàn, móc lùn….
➢ Xe tải chuyên dùng như: Xe tải gắn cẩu, xe ép rác, xe chở nước, xe si téc xăng dầu, xe quét đường, xe nâng đầu,…

Xe Phun Nước Rửa Đường

Xe Phun Nước Rửa Đường 16 m3

Xe Téc Chở Xăng Dầu

Xe Téc Chở Xăng Dầu 12 m3

Xe Chuyên Dùng

Xe Nâng Đầu HOWO 8×4

Xe Chuyên Dùng

Xe ép rác HOWO 14 m3