Tải trọng xe: 0.9 m3 Số lượng người chở cho phép: 02 người Khối lượng hàng chuyên chở cho phép: 870 Kg Khối lượng hàng toàn xe chuyên chở cho phép: 1.910Kg Kích thước xe: 4.250×1.500×1.805 mm