Xe nâng VNA

Xe nâng VNA giải pháp tối ưu cho không gian hẹp

Xe nâng VNA cho tất cả các ngành công nghiệp với nhà máy sản xuất & dịch vụ lưu trữ hàng hóa đủ nhiều đều cần các kho chứa rộng với các giải pháp xử lý hàng hóa nhanh hơn. Các giải pháp nâng hạ dùng trong kho rất hẹp cho phép các nhà điều hành kho bãi thực hiện được điều này dễ dàng hơn với cùng diện tích kho nhưng chứa được nhiều hàng hóa cùng lúc hơn đồng thời cho phép bạn thực hiện tốt các đơn hàng đúng hạn.

Xe nâng VNA có thể được phân loại vào 2 nhóm sản phẩm sau

  • Xe nâng đa hướng: gồm xe nâng VNA, xe nâng đa hướng và xe nâng 4 hướng. Xe nâng đa hướng và xe nâng 4 hướng là khác nhau.
  • Xe nâng trong không gian rất hẹp: gồm xe nâng VNA và xe nâng đa hướng dùng nâng thanh nhôm,… Hãy đọc và xem bài viết về xe nâng VNA 1,2-1,6 tấn có hình ảnh cả hai loại xe nâng này.

Xe nâng đa hướng dùng để nâng các vật dài trong xưởng sản xuất như các thanh nhôm hoặc tấm tôn lợp dài tới 6 m.

Ứng dụng xe nâng VNA đặc biệt hữu dụng

  • Sử dụng trong đường di chuyển 1,6-2 m, nâng vật nhẹ lên cao tới 15 m.
  • Khi đầu tư xe nâng VNA hết sức lưu ý chiều rộng và cao cửa xưởng.
  • Phù hợp nâng trong nhà máy nhôm, thanh gỗ, cuộn vải, tấm tôn lợp.