Xe nâng tay gắn cân điện tử

Xe nâng tay gắn cân điện tử 1,5-5 tấn

Xe nâng tay gắn cân điện tử là một sản phẩm mới của dòng xe nâng tay thấp. Tải trọng xe nâng tay gắn cân