Máy xúc đào hỗn hợp 0,15-1 khối

Thông số sản phẩm

Máy xúc đào hỗn hợp có nhiều tên gọi khác nhau. Tên gọi chính thức là máy xúc đào gồm một gầu xúc lớn và một gầu đào.Máy xúc đào có gầu xúc lớn và gầu đào nhỏ. Gầu xúc có dung tích từ 0,6 tới 2 khối, gầu đào có dung tích từ 0,15 tới 0,6 khối.