Xúc Đào Liên Hợp LTMG WZ30-25

(1 đánh giá của khách hàng)

Thông số sản phẩm

Xúc đào liên hợp LTMG WZ30-25 là sản phẩm của tập đoàn máy công trình LTMG Trung Quốc. Xe gồm một gầu xúc phía trước và gầu đào phía sau nhé. Xe xúc liên hợp này rất phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau.