Xe nâng dầu diesel Artison, Maximal tại Tiến Nông 3 & Tiến Nông 4