Văn hóa doanh nghiệp và giá trị cốt lõi của Vietstandard

Vietstandard 2018

Văn hóa doanh nghiệp và giá trị cốt lõi của Vietstandard

Văn hóa và các giá trị trong doanh nghiệp có liên quan mật thiết với nhau. Doanh nghiệp cũng như một con người, cũng cần phải học những bài học đầu tiên. Học về văn hóa ứng xử, văn hóa trách nhiệm và văn hóa trọng trách.

sinh nhật tại các phòng ban

sinh nhật tại các phòng ban

Nền tảng văn hóa và các giá trị trong doanh nghiệp sẽ định hình doanh nghiệp. Nó quyết định tương lai sự trường tồn của doanh nghiệp. Về khía cạnh kinh doanh, thì văn hóa và các giá trị doanh nghiệp sẽ quyết định chất lượng sản phẩm-dịch vụ của doanh nghiệp; Về khía cạnh nhân sự, thì văn hóa và các giá trị doanh nghiệp sẽ định hình các cá nhân và tập thể trong doanh nghiệp; Cũng như quyết định mức độ hài lòng và gắn bó của từng cá nhân với công ty đó. Trên khía cạnh xã hội, văn hóa và các giá trị doanh nghiệp sẽ tác động đến các gia đình, cộng đồng mà doanh nghiệp có liên quan.

Hoạt động thiện nguyện năm 2019

Hoạt động thiện nguyện năm 2019

Liên quan đến các giá trị trong doanh nghiệp, một trong những trọng tâm được chú trọng tại Vietstandard chính là sự chia sẻ:

  • Chia sẻ tầm nhìn.
  • Chia sẻ lợi ích.
  • Chia sẻ trách nhiệm.
  • Chia sẻ niềm tin.
  • Chia sẻ khát vọng.

Chia sẻ trách nhiệm, quan trọng nhất là chia sẻ trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với cộng đồng. Các hoạt động từ thiện đi vào đời sống của doanh nghiệp; Tinh thần chia sẻ trở thành văn hóa của doanh nghiệp. Tinh thần chia sẻ được cụ thể hóa và được nêu rõ trong quy chế. Theo đó mỗi ngày mới bắt đầu tại Vietstandard đều có những hoạt động khẳng định trách nhiệm cộng đồng. Đối tượng nhận sự chia sẻ của chúng tôi cũng được xem xét thấu đáo, đa chiều đảm bảo sự thuyết phục về đối tượng, hoàn cảnh. Các hoạt động thiện nguyện của Vietstandard thiên về cụ thể, chi tiết không hình thức. Không giúp qua loa, hình thức và thiết thực, thiên về khía cạnh “con người”; Phải cụ thể, có giá trị thiết yếu về vật chất và tinh thần mà không thiên về số lượng. Chúng tôi hiểu được rằng: cho đi là còn mãi, cho đi là để tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn!

Gia đình bà Tư (HT1, Vũ Thư, TB)

Gia đình bà Tư (HT1, Vũ Thư, TB)

Gia đình anh Thọ (Minh Khai, Vũ Thư, Thái Bình)

Gia đình anh Thọ (Minh Khai, Vũ Thư, Thái Bình)

Gia đình chị Thủy (HT 1, thị trấn VT-TB)

Gia đình chị Thủy (HT 1, thị trấn VT-TB)

Gia đình bà Lơi (HT, Vũ Thư, TB)

Gia đình bà Lơi (HT, Vũ Thư, TB)

Chia sẻ bài viết


Hotline Quý khách vui lòng liên hệ với Hotline : 098.626.3456 để được tư vấn và báo giá sản phẩm !