Phát triển bền vững

Phát triển bền vững là nhu cầu tất yếu của thời đại. Vietstandard quyết xây đắp một doanh nghiệp đẳng cấp, đồng hành cùng “đàn chim Việt”.

 

Giá Trị Cốt Lõi Trong Văn Hóa Doanh Nghiệp VietStandard

Giá Trị Cốt Lõi Trong Văn Hóa Doanh Nghiệp VietStandard  Giá trị cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp tại VietStandard được thể hiện ở

Văn Hóa Doanh Nghiệp Và Giá Trị Cốt Lõi Của Vietstandard 2012

Văn hóa doanh nghiệp và các giá trị trong doanh nghiệp có liên quan mật thiết với nhau. Doanh nghiệp cũng như một con người,

Tại sao chúng tôi hình thành VietStandard 2012?

Tại sao thành lập công ty VietStandard 2012? Sau những năm làm việc tại các công ty cơ khí trong nước, rồi tập đoàn nước