Văn Hóa Doanh Nghiệp Và Giá Trị Cốt Lõi Của Vietstandard 2012

Vietstandard 2018

Văn hóa doanh nghiệp và các giá trị trong doanh nghiệp có liên quan mật thiết với nhau. Doanh nghiệp cũng như một con người, cũng cần phải học những bài học đầu tiên. Học về văn hóa ứng xử, văn hóa trách nhiệm và văn hóa trọng trách.

sinh nhật tại các phòng ban
Doanh nghiệp nhỏ nhưng văn hóa doanh nghiệp không nhỏ

Góc nhìn về văn hóa doanh nghiệp

Nền tảng văn hóa và các giá trị trong doanh nghiệp sẽ định hình doanh nghiệp. Nó quyết định tương lai sự trường tồn của doanh nghiệp. Về khía cạnh kinh doanh thì văn hóa và các giá trị doanh nghiệp sẽ quyết định chất lượng sản phẩm-dịch vụ của doanh nghiệp; Xét về nhân sự, thì văn hóa doanh nghiệp và các giá trị doanh nghiệp sẽ định hình các cá nhân và tập thể trong doanh nghiệp; Cũng như quyết định mức độ hài lòng và gắn bó của từng cá nhân với công ty đó. Trên khía cạnh xã hội, văn hóa và các giá trị doanh nghiệp sẽ tác động đến các gia đình, cộng đồng mà doanh nghiệp có liên quan.

Hoạt động thiện nguyện năm 2019
Hoạt động thiện nguyện năm 2019

Một trong những trọng tâm được chú trọng tại Vietstandard chính là sự chia sẻ

  • Chia sẻ tầm nhìn.
  • Chia sẻ lợi ích.
  • Chia sẻ trách nhiệm.
  • Chia sẻ niềm tin.
  • Chia sẻ khát vọng.
Chất lượng phục vụ là một phần của văn hóa doanh nghiệp Vietstandard Việt Nam
Chất lượng phục vụ là một phần của văn hóa doanh nghiệp Vietstandard Việt Nam

Chia sẻ trách nhiệm, quan trọng nhất là chia sẻ trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với cộng đồng. Các hoạt động từ thiện đi vào đời sống của doanh nghiệp; Tinh thần chia sẻ trở thành văn hóa của doanh nghiệp. Tinh thần chia sẻ được cụ thể hóa và được nêu rõ trong quy chế. Theo đó mỗi ngày mới bắt đầu tại Vietstandard đều có những hoạt động khẳng định trách nhiệm cộng đồng. Đối tượng nhận sự chia sẻ của chúng tôi cũng được xem xét thấu đáo, đa chiều đảm bảo sự thuyết phục về đối tượng, hoàn cảnh. Các hoạt động thiện nguyện của Vietstandard thiên về cụ thể, chi tiết không hình thức. Không giúp qua loa, hình thức và thiết thực, thiên về khía cạnh “con người”; Phải cụ thể, có giá trị thiết yếu về vật chất và tinh thần mà không thiên về số lượng. Chúng tôi hiểu được rằng: cho đi là còn mãi, cho đi là để tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn!

Gia đình bà Tư (HT1, Vũ Thư, TB)
Gia đình bà Tư (HT1, Vũ Thư, TB)
Gia đình anh Thọ (Minh Khai, Vũ Thư, Thái Bình)
Gia đình anh Thọ (Minh Khai, Vũ Thư, Thái Bình)
Gia đình chị Thủy (HT 1, thị trấn VT-TB)
Gia đình chị Thủy (HT 1, thị trấn VT-TB)
Gia đình bà Lơi (HT, Vũ Thư, TB)
Gia đình bà Lơi (HT, Vũ Thư, TB)

Hãy gia nhập đội ngũ của chúng tôi để cùng chung tay biến ước mơ lớn thành hiện thực

Chia sẻ về tên doanh nghiệp và văn hóa doanh nghiệp Vietstandard Việt Nam

Chúng tôi mong mỏi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đạt tiêu chuẩn để đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn. Trước hết là phục vụ thị trường Việt Nam và hướng tới một tương lai đem các sản phẩm thương hiệu Việt tới bạn bè Thế Giới. Giấc mơ lớn đặt trên đôi vai của một doanh nghiệp rất nhỏ bé. Chúng tôi ý thức được rằng bất cứ lúc nào mình cũng có thể thất bại. Đặc biệt khi chặng đường đi vô cùng dài và gian nan. Nhưng đó cũng là mơ ước để xây dựng một doanh nghiệp trường tồn.

Xem thêm