Tại sao bạn nên chọn xúc lật Mountain Raise (xúc lật MR)?