Xúc Lật Vietstandard Kanghong, Tại Xưởng Gạch Không Nung