Jack Ma, từ thầy giáo tiếng Anh nghèo đến tỷ phú thế giới