Giá Trị Cốt Lõi Trong Văn Hóa Doanh Nghiệp VietStandard

Tôn vinh phái đẹp

Giá Trị Cốt Lõi Trong Văn Hóa Doanh Nghiệp VietStandard 

Giá trị cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp tại VietStandard được thể hiện ở các khía cạnh sau:

Lợi ích

WG không phải là một tổ chức phi lợi nhuận. Mục đích của chúng tôi là không ngừng đem lại giá trị cho không chỉ chủ sở hữu của công ty; Bên cạnh ưu tiên này, nó phải đem lại sự ấm no, hạnh phúc cho các thành viên của công ty, lợi ích cho khách hàng và xã hội thông qua 4 cái lợi là:

Lợi nhuận cho doanh nghiệp (1) Phúc lợi thỏa đáng cho CON NGƯỜI cống hiến cho sự phát triển của xã hội thông qua xây dựng Vietstandard (2) Lợi nhuận cho khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ (3) Lợi ích cho xã hội (4)”.  

Chia sẻ cơ hội thông qua hợp tác thành công

Chia sẻ cơ hội thông qua hợp tác thành công

Đối tượng

Slogan của chúng tôi “Treasure Your Trust & Optimize Your Capacity”, được hiểu rằng: Chúng tôi trân trọng “Đồng nghiệp, Đối tác hợp tác, Khách hàng” như những người BẠN QUÝ! Sự tin cậy, sự ủy thác cơ hội của các bạn cho chúng tôi được coi là một nhiệm vụ, một sứ mệnh mà tập thể CBNV có trách nhiệm cao nhất phải chuyển hóa thành những kết quả tốt đẹp, xứng đáng.

Xây dựng niềm tin nơi khách hàng

Xây dựng niềm tin nơi khách hàng

Hệ giá trị

Môi trường doanh nghiệp

Minh bạch, trung thực: Là giá trị cốt lõi của Vietstandard Việt Nam, đây là khởi nguồn của sáng tạo.

Chùa Hương Xuân 2018
Chùa Hương Xuân

Văn hóa kỷ luật: Luôn luôn được quán triệt sâu sắc, không được phép thiếu trong mọi khía cạnh tại Vietstandard.

Thay đổi và sáng tạo: Mọi thứ đều có thể thay đổi, chỉ có thay đổi là không bao giờ thay đổi. Bắt kịp xu hướng- Cắt bỏ cái thừa liên tục, từng ngày- Xây dựng văn hóa thay đổi, sáng tạo từ những hoạt động nhỏ nhất.

Tam Đảo 2017
Tam Đảo 2017

Chia sẻ và gắn bó: Chúng tôi khởi nghiệp trong vô vàn khó khăn. Đồng hành cùng chúng tôi là những con người tuyệt vời và cũng đi lên từ khó khăn.

Trong vô vàn khó khăn chung và riêng đó, công ty và những con người của công ty luôn đề cao sự lắng nghe- sự sẵn sàng chia sẻ, gánh vác khó khăn-và trên hết là sự gắn bó không chỉ trong công việc, trong cuộc sống và chia sẻ những khát vọng tương lai. Đó là một thực tế và nó sẽ không thay đổi theo năm tháng.

Quảng Bình 2018
Quảng Bình 2018
Quảng Bình 6/2018
Quảng Bình

Con người là trung tâm: Là tài sản quý giá nhất và động lực để phát triển. Theo đó, VietStandard sẽ không ngừng vun đắp cho nguồn lực này. Mục đích, không ngừng cải thiện “nguồn nhân lực tương thích”, nhằm đáp ứng và mang lại những sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Con người đi trước, công việc theo sau. Chúng tôi không tìm kiếm những nhân sự tốt nhất, mà chúng tôi nuôi dưỡng và chào đón những nhân sự phù hợp nhất. Mỗi thời điểm trong tiến trình phát triển chiến lược, sự phù hợp của nhân sự là khác nhau trong một lộ trình được hoạch định thống nhất. Chiến lược con người là một trong những chiến lược then chốt song hành với chiến lược kinh doanh.

Cộng giá trị, cộng cơ hội: Bất cứ khâu nào hay thời điểm nào có thể, ban lãnh đạo luôn cân nhắc để tạo thêm giá trị cho khách hàng và cho những cộng sự. Chúng tôi chia sẻ cơ hội thông qua hợp tác thành công. Đó cũng là cộng thêm một cơ hội cho tất cả mọi người; Đây là nguyên tắc bất biến.

Tỷ mỉ trong chăm sóc khách hàng

Tỷ mỉ trong chăm sóc khách hàng

3.4/5 - 1237 bình chọn